Az egyéni vállalkozó adózása 2013

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói adóalap után vállalkozói személyi jövedelemadót, vállalkozói osztaléka után személyi jövdelemadót fizet. Az egyéni vállalkozó feltételek mellett átalányadózást választhat.

A vállalkozói személyi jövedelemadó

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói bevételének a vállalkozói költség levonása után megmaradó vállalkozói jövedelem után fizet vállalkozói személyi jövedelemadót. Vállalkozói költségként a vállalkozói kivét összege is elszámolható, illetve ide tartozik a vállalkozói bevétel elérése érdekében felmerült kiadás is.

Amennyiben az egyéni vállalkozó többféle vállalkozói tevékenységet is végez, ezek bevételeit együttesen kell vállalkozói bevételnek tekinteni, illetve így kell figyelembe venni a költségeket is.

Átalányadózás

Az egyéni vállalkozó átalányadózást választhat. Az átalányadózás feltételei:

  • megelőző adóévben 15 millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozói bevétel,
  • nem áll munkaiszonyban az egyéni vállakozó,
  • az adóévben 15 millió forintot meg nem haladó vállakozói bevétel.

Az átalányadózást az egyéni vállalkozó az adóév egészére választhatja. Az átalányadózás csak a tevékenység egészére választható. Ettől eltérően aki egyéni vállalkozóként és mezőgazdasági kistermelőként is jogosult az átalányadózásra, úgy külön-külön is választható a tevékenység vonatkozásában. A kiskereskedelmi üzletet vagy üzleteket üzemeltető egyéni vállalkozó esetében a fenti 15 millió forintos határ 100 millió forint. Ennek előfeltétele, hogy a vállalkozói igazolványban is ez kerüljön feltüntetésre. Átalányadózást a tevékenységét kezdő egyéni vállalkozó is választhatja. Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó esetében 40% költséghányadot állapíthat meg. Ez a hányad ipari és mezőgazdasági termék-előállítás, építőipari kivitelezés esetében 80%. Ebbe a kategóriába tartozik a gépjárműjavítás, lpítőipari szolgáltatások is. Speciális mértékek irtányadók kiegészítő tevékenységet folytatók számára. A mérték 87% kskereskedelmi üzletet folytatók számára, 94% hal, festék, egyes egyéb más üzletek esetén, mezőgazdasági kistermelő esetében 85%, míg más mérték, ha állattenyésztésből származik a bevétel.